ویژگان مرکز ارائه خدمات مشاوره کنسولی، حقوقی، شخصی و اداری به ایرانیان خارج از کشور

شرایط اعطای نمایندگی ویژگان

موسسه ویژگان از تمام هموطنان علاقمند به دریافت نمایندگی این موسسه در کشور محل زندگی خود دعوت بعمل می آورد که با ارسال مشخصات فردی ، سوابق تحصیلی وشغلی و امکانات سخت افزاری خود ، بعنوان نماینده اختصاصی و یا رابط با این موسسه در جهت خدمت رسانی به سایر ایرانیان خارج از کشور در زمینه های مورد تقاضا همکاری دوسویه ای داشته باشند .

مهمترین شرایط " اعطای نمایندگی " عبارتند از :

پذیرش و اعتقاد قلبی به اصول کاري و منشور اخلاقی موسسه

انگیزه فعالیت و خدمت رسانی در حوزه هموطنان خارج از کشور

مدیریت و روابط عمومی مطلوب ، مسوولیت پذیر، امانت دار به امور مشتریان

نداشتن سوء پیشینه و برخورداری ازحسن شهرت بین ایرانیان در محدوده فعالیت نمایندگی

برخورداري از امکانات مناسب جهت دایر نمودن نمایندگی ( امکان تخصیص دفتر و تامین نیرو انسانی مورد نیاز برای پاسخگویی و انجام امور مشتریان به صورت حضوری ، تلفنی و.... )

امکان فعالیت در حداقل پنج روز هفته طی ساعت هاي کاري 9 تا 17

انعقاد قرارداد با موسسه و پذیرش شرایط مندرج در قرارداد اعطاي نمایندگی

فرم درخواست نمایندگی

متقاضيان محترمی كه داراي شرایط مندرج در این بخش مي باشند، لطفا فرم درخواست نمایندگی را تکمیل و ارسال فرمایند