ویژگان مرکز ارائه خدمات مشاوره کنسولی، حقوقی، شخصی و اداری به ایرانیان خارج از کشور

درباره موسسه ویژگان | منشور اخلاقی ویژگان

مدیران و تمام کاركنان ويژگان نهایت کوشش خود را به کار خواهد بست تا درخواستهای هم میهنان گرامی خارج از کشور به بهترین شکل ممکن در زمانی کوتاه و با کیفیت مطلوبی انجام شود در همین راستا ویژگان میکوشد با رعایت حریم خصوصی افراد و ارائه گزارشهای مستند و دریافت هزینه ها بصورت مرحله ای سهم کوچکی در کاهش نگرانی ها فکری و هزینه های مادی ایرانیان خارج از کشور ایفا نماید .

اصول و منشور اخلاقی ویژگان

رازداری، امانتداری و حفظ حريم خصوصی مشتريان

آگاهی رسانی شفاف و دقيق در خصوص انجام درخواست ها

راهنمايي و ارائه مشاوره حرفه اي به مشتريان

احترام به نظرات و عقاید مشتریان و رفتار یکسان

انتقادپذيری، پاسخگويی و مسئوليت پذيری

عقد قرارداد در شرايط انصاف

التزام به قانون و مقررات ملي و پايبندی به عرف بين المللي

تعهد حرفه اي به مشتري و حفظ صداقت و درستکاری در تمام بخش ها

حمايت مالي و معنوي از سازمان هاي دوستدار محيط زيست ، خيريه

تقويت ارتباط و حفظ پيوند هاي عاطفي و خانوادگی هم ميهنان خارج از كشور با ایران

منشور اخلاقی ویژگــان در یک نگاه

منشور اخلاقی ویژگان