نشانی دفتر حقوقی


  خيابان شريعتي خيابان شهيد كلاهدوز(دولت ) روبروي يارمحمدي كوچه حسينيه پلاك ١ واحد ٣٠

  ۹۸۲۱-۲۲۷۹۱۰۹۰+

  ۹۸۹۱۲-۳۹۷۲۴۸۸+

 پاسخگويي روزهاي زوج از ساعت ١٥تا١٩